Wycinanki mazowieckie w domu

Możliwość komentowania Wycinanki mazowieckie w domu została wyłączona 2

Najciekawsze w wycinance, która zdobi dom z punktu widzenia kompozy­cyjnego są tu pasy postaci ludzkich, połączonych z kokosza­mi, a na szczególną uwagę zasługuje pierwotna forma drzewka, którą w bardziej rozwiniętych przetworzeniach od­naleźć można w wycinankach kurpiowskich, łowickich i raw­skich. Nawet postacie lub sceny z wycinanek innych regionów znajdują tu swoje odpowiedniki czy też pierwo­wzory. W regionie podwarszawskim znajdujemy też cięte w białej bibule okrągławe postacie, ażurowane wycięciami o moty­wach ściśle związanych z tą techniką , a w okolicy Węgrowa — wycinanki opłatkowe. Głucho natomiast w większej części Mazowsza o wszędo­bylskich skrzyniach. Znamy je głównie z okolic Mińska Ma­zowieckiego i Garwolina, a więc z połaci wschodniej. Typ ornamentu tych skrzyń wskazuje na przynależność do grupy rdzennie polskiej; świadczy o tym charakter motywów, w za­sadzie roślinnych, ale zupełnie przekształconych w duchu symetrycznej kompozycji dekoracyjnej, uzupełniony rytmicz­nie zestawionymi łuczkami. W bardzo jasnym i przejrzystym układzie dominują krągłości konturów ornamentu, skontrastowane kilkoma prostymi liniami obramowania, co wzmaga jeszcze ich wyraz. W sumie można powiedzieć, że wschodnio- mazowiecki ornament skrzyń malowanych utrzymany jest w stylu graficznym, a pewne elementy tego ornamentu i ich układ (łuczki) oraz żółto-czerwonawy koloryt całości zbliżo­ne są do charakteru skrzyń drewnianych pokrytych orna­mentem rytym, co przydaje skrzyniom wschodnio mazowieckim cech pewnego prymitywizmu.

admin

View all contributions by admin

Similar articles