Uprawa gleby przy produkcji roślin ozdobnych w gruncie

Możliwość komentowania Uprawa gleby przy produkcji roślin ozdobnych w gruncie została wyłączona 1

Przy produkcji roślin ozdobnych uprawa gIeby musi być szczególnie staranna, gdyż większość z nich ma słaby system korzeniowy, a poza tym są one zwłaszcza we wczesnych fazach rozwoju, bardzo wrażliwe na zachwaszczenie. Gleba nie może by zbrylona, ale też nie wolno dopuszczać do jej rozpylenia. w zasadzie uprawa ta nie różni się od przygotowania gIeby pod bardziej wymagające warzywa. Zasadniczo w uprawie gleby rozróżnia się dwa etapy: przygotowanie gleby przed siewem nasion lub sadzeniem rozsady i pielęgnowanie gleby w okresie wegetacji roślin ozdobnych. Ważną rolę odgrywa obornika użyźniającego glebę. Do przykrycia obornika wystarczy orka na głębokość 20 cm (większe przykrycie opóźniłoby jego rozkład, a więc zmniejszyłoby skuteczność działania) głębsze zaś spulchnienie gleby wykona pogłębiacz. Z orką połączoną z przykrywaniem obornika nie należy zwlekać, gdyż wyższa temperatura sprzyja jego rozkładowi. Jeżeli zamiast obornika stosowano zielone, z wykonaniem orki trzeba poczekać do chwili, gdy zostaną one zwarzone przez mróz. Przy wyborze terenu pod ogród trzeba zwrócić uwagę na stan dróg publicznych. Motoryzacja w dużym stopniu rozwiązałaby zagadnienia lokalizacji zakładów ogrodniczych i wykorzystania gleb o wysokiej przydatności pod uprawy kwiatowe, bez względu na odległość od ośrodków zbytu, jednak stopień przydatności dróg nie może stać na przeszkodzie szybkiemu przerzutowi materiału handlowego oraz dowożeniu środków produkcji (koks, nawozy, torf itp.) do ogrodu.

admin

View all contributions by admin

Similar articles