Pielęgnacja gleb pod uprawę kwiatów

Możliwość komentowania Pielęgnacja gleb pod uprawę kwiatów została wyłączona 1

Osłanianie inspektów i rozsadników murami i parkanami drewnianymi jest nieestetyczne i kosztowne; w razie konieczności można zastosować osłony z mat wspartych na drążkach. Jakość gleby ma znaczenie przede wszystkim przy uprawie kwiatów gruntowych. Aby osiągnąć korzystne wyniki, większość z nich musi być uprawiana na dobrych glebach. Cechami dobrych gleb są: przewiewność, przepuszczalność oraz odpowiednia zawartość wody i składników pokarmowych. Te dwa ostatnie czynniki w produkcji intensywnej można stosunkowo łatwo regulować, wpływa to jednak na jej efekt ekonomiczny, czyli opłacalność. Zupełnie nie nadają się pod budowę szklarni suche piaski, sapy i nieprzepuszczalne gIiny . Ponadto przy lokalizacji wszelkiego rodzaju szklarni trzeba zwracać uwagę na poziom wód gruntowych. Tereny o wysokim poziomie w d gruntowych są nieodpowiednie, gdyż utrudniona jest budowa kotłowni, która zawsze powinna się znajdować poniżej poziomu szklarni. Zaopatrzenie w wodę, opady atmosferyczne są w Polsce niewystarczające przy uprawach kwiatów gruntowych: ilość wód z opadów nie zawsze jest dla roślin dostateczna, a pory, w których opady te występują, nie zawsze są korzystnie rozłożone w ciągu okresu wegetacyjnego. Zależność produkcji od tego czynnika szczególnie jaskrawo występu je na gIebach lekkich, nie magazynujących większych zapasów wody. Brak opadów obniża wartość handlową kwiat w ciętych, nadmiar zaś – niszczy plony, zwłaszcza gdy deszcze są gwałtowne, krótkotrwałe, pochodzenia burzowego.

admin

View all contributions by admin

Similar articles