Pająki – głównym elementem wystroju izby

Możliwość komentowania Pająki – głównym elementem wystroju izby została wyłączona 5

Z innych działów sztuki ludowej, mniej istotnych dla tego terenu, wymienić należy kowane na okuciach wozów orna­menty typowe ludowe zabawki drewniane, żywo malowane, których głównym ośrodkiem jest Brzoza Stadnic­ka, przedmioty obrzędowe, jak turonie, zwane tu misiami, maski dla „Herodów”, szopki i figurki do nich, wreszcie znane w całej Polsce zawieszane u powały pająki. Te ostatnie, wy­twarzane w dwu odmianach: słomkowo-bibułkowej i zbudo­wanej z szeregu nanizanych na nitkę ziaren fasoli, ozdobio­nych barwnymi papierowymi kwiatuszkami, należą już do wystroju izby, tak jak ostatnio powstałe malowane makatki papierowe, których opisem chcę zakończyć charakterystykę sztuki ludowej południowo-wschodniego zakątka Polski. Makatkom tym warto poświęcić trochę uwagi, gdyż jest to nowy, samorzutny, jakkolwiek na podkładce mieszczańskiej powstały, rodzaj sztuki ludowej, który powoli obejmuje cały kraj, a w każdym razie jego połacie środkowe i wschodnie. Makatki rzeszowskie wyróżniają się na tle innych przede wszystkim swym przeważnie dekoracyjno-kwiatowym stylem, który znamionuje też słynne malowanki zalipiańskie. Mógł się on tu wykształcić dzięki temu, że malowanie makatek nie jest w Rzeszowskiem pracą nielicznych specjalistów-handlarzy, lecz pospolitym zajęciem dziewcząt i kobiet na uży­tek własny, do ozdobienia mieszkania w sposób zarówno typowy (il. 275), jak też różniący je od innych. Wprawdzie i tu wdzierają się naleciałości drobnomieszczańskiego realiz­mu — w postaci kotków, bocianów czy kogutków.

admin

View all contributions by admin

Similar articles