Meble stylowe na Mazurach

Możliwość komentowania Meble stylowe na Mazurach została wyłączona 4

Wśród sprzętu malowanego jedynie część skrzyń kształtem swym i ogólnym wyglądem przynależy do typu ludowego. Więk­szość zaś, zwłaszcza szafy, to jedynie uproszczenie mebli stylowych; cała ich oryginalność polega na malaturach, po­krywających ściany skrzyń i głównie płyciny szaf, a nie, jak na Kaszubach, kuchennych kredensów. Skrzynie z tego terenu są dwojakie: gładkie i w typie lu­dowe oraz z przodem rozczłonkowanym profilowanymi li­stwami, na wzór mebli mieszczańskich. Głównym motywem malowideł są gałązki ukwiecone, wychodzące z wazonu lub luźno rzucone, a także dość często postać ludzka . Często tu występuje znamienna dla kwiatowych ornamentów tych okolic przewaga swobodnie i miękko prowadzonej liś­ciowej łodygi — nad samym kwieciem. Wśród malowanych sprzętów, powstałych, jak wskazują wypisane daty, na ogół w pierwszej połowie ubiegłego wieku — wyróżnia się czy­stym stylem ludowym ornament szafki z roku 1815 . Z barwnych elementów wnętrza chaty mazurskiej należy jeszcze wymienić obrazy na szkle, piec z kafli malowanych i tkaniny. O obrazach na szkle mówić nie będziemy, gdyż te, które znamy, stanowią import z Dolnego Śląska, a w każdym razie są identyczne z tamtymi. Natomiast kaflarstwo mazur­skie ma swoje własne oblicze i należy do najciekawszych przejawów sztuki ludowej w Polsce. Wyrosło ono na podłożu zabytkowego kaflarstwa gdańskiego i elbląskiego i można w nim wskazać drobne naleciałości z tego źródła. Nie mają one jednak wpływu na istotny styl kafli mazurskich, który jest bezpośrednim wyrazem uczuć i poczucia formy artysty ludowego.

admin

View all contributions by admin

Similar articles