Malowane skrzynie na Kurpiach

Możliwość komentowania Malowane skrzynie na Kurpiach została wyłączona 3

Przechodząc do gałęzi sztuki ludowej, z której Kurpie są naj­bardziej znane, to jest do wycinanki, trzeba podkreślić zu­pełną niemal jej odmienność na terenie Puszczy Białej, w są­siedztwie Pułtuska, i na terenie Puszczy Zielonej, położonej na północny wschód od tamtej. Wycinanka Puszczy Zielonej odznacza się większą oryginalnością. Specjalnością jej jest ściśle lokalna, chociaż wywodząca się z podwarszawskiego drzewka, forma „lelui” , drobna, a ostatnio wprost pa­jęczynowa w okolicach Myszyńca, zaś duża, mocna i prymitywna w powiecie kolneńskim. Drugą po­wszechną tu formą wycinanki jest okrągła gwiazda o miej­scowym stylu dekoracyjnym, trzecią zaś, pokrewną już Pu­szczy Białej, figura koguta, wielobarwna, z naklejanymi ornamentami w innym kolorze niż tło. Takie właśnie są wy­cinanki w Puszczy Białej, które właściwie charakterem swym są bliższe wycinankom sannickim niż tym z drugiej części Kurpiów. Znamienne są dla wycinanek Puszczy Białej różne formy „ziela”, nakładane dwu- i wielobarwne gwiazdy, a tak­że w podobny sposób traktowane pojedyncze postacie ludzkie i zwierzęce. Wycinanka jest, a raczej była, główną obok tkaniny ozdobą kolorystyczną izby kurpiowskiej, gdyż skrzynia malowana o czerwonobrązowawym tle kolorytem swym nie rzucała się zbytnio w oczy, mimo przewagi jasnych tonów motywów dekoracyjnych, bardzo tu urozmaiconych, tak że właściwie nie można mówić o jakimś jednolitym typie tych skrzyń. Obok motywów kwiato­wych, umieszczonych wprost na tle skrzyni lub na wydzie­lonych polach zdobniczych, spotyka się tam interesu­jące motywy abstrakcyjne.

admin

View all contributions by admin

Similar articles