Budowa

Możliwość komentowania Budowa została wyłączona 3

Budowa
Pojęciem budowy określamy najczęściej plac, miejsce, gdzie budowany jest dom czy inny budynek. Taka budowa musi być w odpowiedni sposób zabezpieczona, zagrodzona i oznakowana. Na budowie wykonywane są prace budowlane. A te nie zawsze są bezpieczne. Dlatego też każdy, kto koło takiej budowy przechodzi, kto na jej terenie przebywa musi zdawać sobie sprawę z ewentualnego zagrożenia, musi wiedzieć, że istnieje pewne ryzyko. Dlatego też musi być ostrożny i uważny. Jeżeli place budów nie byłyby oznakowane wielu z nas nie zdawałoby sobie sprawy z tego, że na takiej budowie się znajdujemy. Nie zawsze jest bowiem tak, że na budowie przez cały czas odbywają się prace remontowe czy budowlane. Są takie dni, że nie ma tam pracowników, nic nie jest robione. Czeka się na odpowiedni moment, na odpowiednią pogodę czy ekipę budowlaną, która rozpocznie kolejny etap budowy. Na budowie trzeba uważać – zarówno wówczas, gdy jest się pracownikiem, budowlańcem wykonującym prace budowlane ale także, gdy przechodzimy po terenie budowy.

admin

View all contributions by admin

Similar articles